آخرین خدمات
بیمه باربری

کمترین حق بیمه باربری ا زما بخواهید

قديمي ترين نوع بيمه، بيمه باربري است. دراين نوع بيمه، بيمه گر متعهد به جبران خسارت به ميزان و ترتيب توافق شده در مقابل تحقق خطرهاي حمل و نقل كالاست. بيمه باربري كالا پوششي است كه بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه متناسب با پوشش بيمه اي از بيمه گذار تعهد مي كند كه چنانچه كالاي مورد بيمه در جريان حمل و جابجايي  از مبدا به مقصد مندرج در بيمه نامه و به علت وقوع يكي از خطرات مندرج در بيمه نامه دچار خسارت شود يا بيمه گذار بر اساس قوانين و مقررات بين الملل متحمل پرداخت هزينه هايي گردد، زيان وارده به كالا را جبران كند و هزينه ها را هم بپردازد. از يك ديدگاه كلي مي توان بيمه حمل ونقل كالا را به انواع  دريايي، زميني و هوايي تقسيم بندي كرد.
 
 

از يك نگاه جامع تر مي توان بيمه هاي باربري را به چهار نوع زير تقسيم كرد:

1- باربري داخلي
2- باربري صادراتي
3- باربري وارداتي
4- ترانزيت

باربري داخلي: به حمل و نقلي گفته مي شود كه در داخل مرز هاي ايران انجام مي گيرد.
باربري صادراتي: به حمل و نقلي گفته مي شود كه از ايران به يك كشور ديگر انجام گيرد.
باربري وارداتي: به حمل و نقلي گفته مي شود كه از يك كشور خارجي به ايران انجام گيرد.
باربري ترانزيت: به حمل و نقلي گفته مي شود كه بين ايران و يك كشور ديگر به صورت رفت و برگشت انجام گيرد. در واقع ترانزيت يك نوع باربري صادراتي-وارداتي مي باشد.

خطرات اصلي مورد پوشش:

در بيمه باربري درصورت خسارت به مورد بيمه در اثر بروز يكي از حوادث زيربراي وسيله حمل مورد نظر:

  آتش سوزي، انفجار، صاعقه

به اين معني كه به محض منعقد شدن يك قرارداد بيمه باربري بيمه گر حداقل پوشش هاي بالا را تضمين مي كند. البته در بيمه هاي باربري پوشش total loss را مي توان همانند پوشش اجباري شخص ثالث دانست به اين معني كه حداقل پوشش در بيمه باربري مي باشد. در اين پوشش بيمه گر تعهد مي نمايد فقط و فقط در صورت از بين رفتن تمام محموله در اثر حوادث مذكور فوق سرمايه مورد بيمه را به ذينفع آن بپردازد.

خطرات اضافي مورد پوشش:

در بيمه باربري برخي از استثنائات اصلا قابل بيمه كردن نيستند و بيمه گر به هيچ وجه ريسك آنها را نمي پذيرد اما بعضي ديگر كه در شرايط خصوصي ( كلوز هاي A  و B و C ) آمده است را مي توان به عنوان خطرات اضافي مورد پوشش با اضافه كردن نرخ هاي بيشتر بيمه كرد. 

جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا  هرگونه عمل خصمانه توسط يا برعليه يكي از دو قدرت متخاصم.

اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيري كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.

در مورد زمان اعتبار بيمه مي توان توافقاتي بيش از مدت تعيين شده در شرايط خصوصي را ذكر كرد.

 

تماس با ما

آدرس

شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی- جنب بانک ملت- ساختمان 272- طبقه پنجم - واحد 16

تلفن

021-66733637

021-66732402

0938-7799314