آخرین خدمات
بیمه عمر سنوات کارکنان

بيمه سنوات كاركنان با هدف ايجاد پشتوانه مالي براي ايام بازنشستگي كاركنان و نيز كاهش تعهدات مالي كارفرما طراحي گرديده است. در اين طرح كارفرما با پرداخت مبلغي معادل پايه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش هاي بيمه اي براي آنان، سرمايه مناسب و مطمئني را در زمان بازنشستگي يا قطع همكاري براي كاركنان تامين مي‌نمايد.

چه منافعي براي كارفرمايان و كاركنان ايجاد مي نمايد؟
مزاياي متعدد اين بيمه نامه براي كارفرمايان:

- پرداخت سنوات كاركنان به شركت بيمه براساس حقوق پايه هر سال
- سرمايه گذاري سنوات پرداختي و تشكيل اندوخته سرمايه گذاري
- امكان پرداخت حق سنوات واقعي كاركنان بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي و مدت زمان سابقه نزد شركت بيمه
- امكان پرداخت مبلغي بيش از سنوات واقعي كاركنان در زمان بازنشستگي
- تخصيص سود تضميني سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمايه گذاري
- بهره مندي از سود مشاركت معادل ۸۵ % سود تحقق يافته مازاد بر سود تضميني در صورت از محل اندوخته بيمه نامه هاي سنوات
 
مزاياي متعدد اين بيمه نامه براي كاركنان:
-تجميع مبالغ سنوات بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي كارفرما و دريافت آن در پايان زمان همكاري
- امكان دريافت مبلغي مازاد بر مبلغ سنوات واقعي در زمان بازنشستگي
- امكان دريافت سرمايه بيمه نامه بصورت يكجا يا مستمري
- استفاده از پوشش هاي بيمه اي به مدت ۳۰ سال
- امكان استفاده از پوشش هاي بيمه اي در حين قرارداد
- تامين سرمايه بيمه اي متناسب با حق بيمه پرداختي براي اعضاي خانواده در صورت فوت هر يك از كاركنان در طول قرارداد
- معافيت سرمايه دريافتي از ماليات بر ارث و درآمد 
 
مكان دريافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخريدي بيمه نامه با شرايط استثنايي:

- بدون ضامن و سپردن وثيقه
- بازپرداخت در دوره زماني حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترين نرخ بهره
-كاهش نيافتن اندوخته بيمه نامه و تخصيص سود به كل اندوخته بيمه نامه درصورت دريافت وام

پوشش هاي بيمه اي در اين بيمه نامه شامل چه تعهداتي است؟
 پوششهاي بيمه اي اين بيمه نامه عبارتند از:
- امكان تعيين سرمايه فوت تا ۱۸ برابر حق بيمه پرداختي سالانه
- كمك هزينه درماني بيماريهاي صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه اي تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال براي هر يك از كاركنان
- دريافت سرمايه تا ۴ برابر سرمايه بيمه اي درصورت فوت براثرحادثه
- دريافت سرمايه نقص عضو يا از كارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه

مزاياي ويژه طرح سنوات پارسيان چيست؟
 ويژگي هاي طرح سنوات پارسيان عبارتند از:
 - امكان انتقال تعهدات سنوات تجميع شده سالهاي گذشته به شركت بيمه
- ارائه تخفيف جمعي و افزايش ارزش بازخريدي بيمه نامه- ارائه تخفيف از ديگر رشته هاي بيمه اي (بدنه، حوادث، آتش سوزي و...)
- دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق بيمه زودتر از تاريخ سررسيد
- امكان افزايش حق بيمه پرداختي متناسب با حقوق پايه هر سال
- افزايش پوشش هاي بيمه اي در هر سال متناسب با افزايش حق بيمه پرداختي

تماس با ما

آدرس

شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی- جنب بانک ملت- ساختمان 272- طبقه پنجم - واحد 16

تلفن

021-66733637

021-66732402

0938-7799314